Wednesday, February 27, 2013

4th UNIMAS Nursing Students' Conference

4th UNIMAS Nursing Students' Conference or 4th UNSC.

4th UNSC telah diadakan di DeTAR Putra UNIMAS dan disertai oleh jururawat-jururawat, penolong pegawai perubatan, penolong perawatan kesihatan, serta pelatih-pelatih jururawat daripada seluruh Malaysia.  Ia juga telah disertai oleh Jururawat dari Singapura.

Antaranya seperti,
Hospital Umum Sarawak
Hospital-hospital, KK, KKIA dan KD di Sarawak
SEGi college
ICATS
UMS
USM
IMU
Kolej Kejururawatan Sibu
Hospital-hospital swasta seluruh Malaysia
serta banyak lagi (tidak dapat disertakan semua...) Pre-conference...  (Pasang beaner di FPSK, UNIMAS)


 Committee members...Secretariat members...


Terima Kasih di atas sokongan penuh yang diberikan oleh:
Pensyarah-pensyarah UNIMAS, terutamanya kepada facilitator kami Mdm Rose & Ms Jane...
Clinical instructors...
all UNIMAS staff involved...
UNIMAS nursing students...

and...our committee members...


Thank you to our main sponsors:
NUHS


The best UNSC moments...

0 Kata Pembaca: